Chương trình truyền hình

Sơn Động phong trào thanh niên khởi nghiệp
Khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2019
Khánh thành chùa Thượng Tây Yên Tử
Lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ lên chùa Thượng Tây Yên Tử
Độc đáo vườn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
Độc đáo Tết khao quân của dân tộc Dao Tuấn Mậu
Nhộn nhịp phiên chợ Tết vùng cao Sơn Động
PS Hàng nghìn du khách đến Tây Yên Tử
PS Hoàn thiện hạ tầng Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên tử
Ps Hương thơm vùng đất Tây Yên Tử
PS Bảo tồn giá trị văn hoá của người Dao ở bản Mậu
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 10-1-2019
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 03 / 01 / 2019
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 27_12_2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 20_12_2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 17-12-2018