Ngân hàng

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Động.

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. * Ban giám đốc. 1- Giám đốc:     Điện thoại 02403886320 2- Phó giám đốc: Trần Văn Lợi     Điện thoại 02403599997 3- Phó giám đốc: Nông Văn Thực  ...

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Động

Phòng giao dịch Ngân hàng chính  sách xã hội huyện Sơn Động; địa chỉ: thôn Hạ 2, An Châu, Sơn Động, Bắc Giang.   1 Nguyễn Đức Chiến, Giám đốc; số điện thoại 0240.3886.006 2- Lưu Văn Hạnh, Phó giám đốc; số điện thoại...

Subscribe to Ngân hàng