Quy hoạch xây dựng

Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang vào quy hoạch vùng thủ đô

(Dân trí) - Vùng thủ đô sẽ có thêm 3 thành viên mới là các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang, nâng tổng số toàn vùng lên 10 tỉnh. Bộ Xây dựng đang khẩn trương chỉ đạo triển khai lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch và cố gắng hoàn thành vào năm 2014...

Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2020

Ngày 04/5/2013  , UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ  đầu (2011-2015) huyện Sơn Động.      ...

Subscribe to Quy hoạch xây dựng