Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Nội dung đang được cập nhật

Danh bạ điện tử

Nội dung đang được cập nhật

Tiểu sử lãnh đạo

Nội dung đang được xây dựng

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TTTÊN CƠ QUANĐIỆN THOẠI/MAILLÃNH ĐẠO1 Văn phòng HĐND-UBND huyệnĐT: 0240 3886136Mail: sondong_vt@bacgiang.gov.vn1. Chánh VPPhạm Thế Nhung2. Phó VPNguyễn Văn Hồng3. Phó VPNgô Quyết Thắng4. Phó VPNguyễn Ngọc...

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

TT TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI/MAIL LÃNH ĐẠO 1 Đài TT - TH ĐT: 0240 3886204 Mail: daittth_sondong@bacgiang.gov.vn 1....

Chức năng, nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG CỦA UBND HUYỆN  - Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là  cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp...

Thực trạng KT - XH của huyện Sơn Động

Bên cạnh những thuận lợi do được Nhà nước đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với huyện đặc biệt khó khăn, nhất là Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, Sơn Động còn nhiều...

Định hướng phát triển KT - XH huyện Sơn Động, giai đoạn 2010 - 2015

            3.Thu nhập bình quân đầu người 650USD/năm.           4. Giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 45...

Lịch sử hình thành tên gọi và quá trình phát triển địa giới hành chính huyện Sơn Động:

Ngày 13/2/1909, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập huyện Sơn Động gồm ba tổng cắt ra từ huyện Lục Ngạn, gồm: Tổng Biển Động (được nhập thêm xã Phúc Thắng thuộc tổng An Châu, tỉnh Quảng Yên); Tổng Niêm Sơn (được sáp nhập thêm toàn bộ đất...

Điều kiện tự nhiên

Huyện Sơn Động có địa hình dốc dần từ đông bắc xuống tây nam, độ dốc khá lớn, đặc biệt là các xã nằm ven dãy núi Yên Tử (bình quân trên 250). Độ cao trung bình của huyện là 450m so với mặt nước biển, cao nhất là đỉnh núi Yên Tử (1.068m), thấp nhất...

Tổng quan về Sơn Động

Sơn Động là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm tỉnh lỵ 80 km về phía Đông Bắc; diện tích tự nhiên 844,32 km2 (chiếm 22% diện tích toàn tỉnh). Phía Bắc giáp các huyện Lộc Bình, Đình Lập tỉnh Lạng Sơn; phía Đông và phía Nam giáp...

Cơ quan chuyên môn

Phòng Văn hóa - Thông tin

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.110 * Email: phongvhtt@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Nguyễn Văn Thức Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại...

Phòng Nội vụ

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 02403.886.453 * Email: phongnv_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Nguyễn Thị Sơn - Chức vụ: Trưởng Phòng - Điện thoại...

Phòng Y tế

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.860 * Email: phongyt@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện thoại: 0240.3886...

Phòng Nông nghiệp - PTNT

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.119 * Email: phongnn@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Hoàng Thị Ninh - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện...

Phòng Dân tộc

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3887.271 * Email: phongdt_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông La Hữu Hiệp - Chức vụ: Trưởng phòng -...

Phòng Tư pháp

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.221 * Email: phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Đỗ Xuân Thu Chức vụ: Trưởng phòng...

Thanh tra huyện

* Địa chỉ: Thị trấn Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.149 * Email: tiepdan_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông: Nông Văn Thực - Chức vụ: Chánh Thanh tra - Điện...

Phòng Lao động - TB&XH

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.115 * Email: phongld_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Vi Thị Tú - Chức vụ: Trưởng phòng -...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.114 * Email: phongtckh_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức                  ...

Phòng Giáo dục - Đào tạo

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.133 * Email: phonggd_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Thân Văn Đạc - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện...

Phòng Tài nguyên - Môi trường

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.2216.120 * Email: phongtnmt_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Ngọc Minh Phụng Chức vụ: Trưởng phòng...

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.108 * Email: phongct_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông: Ngô Văn Phương Chức vụ: Trưởng...

Văn phòng HĐND - UBND huyện

                        * Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.136 - Fax: 0240.3886.136 * Email: sondong_vt@bacgiang.gov.vn   I. Lãnh đạo...

Subscribe to Giới thiệu