Sơn Động: Giữ ổn định đà tăng trưởng

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, do vậy, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá để đưa ra biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp thực tế địa phương.

Trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn được biết, năm qua Sơn Động tiếp tục có đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về nông nghiệp, nổi bật nhất là tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của huyện đạt hơn 8 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt gần 27,5 nghìn tấn, đạt 100,07% kế hoạch.

Toàn cảnh chùa Hạ Tây Yên Tử.

Sơn Động cũng phát triển một số sản phẩm có giá trị kinh tế như nấm linh chi, bưởi da xanh, rau an toàn; triển khai nhiều dự án cho năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho người dân tham gia. Tổ chức khoán bảo vệ diện tích 17.664 ha rừng tự nhiên; trồng rừng 2.500 ha. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng, làm 5 km đường băng trắng cản lửa; hạ cấp thực bì 14 ha; tổ chức diễn tập phòng, chữa cháy rừng tại một số xã.

Thiếu nữ dân tộc Dao.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng về số lượng và chất lượng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt gần 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,49%.

Chất lượng công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; các kỳ thi học sinh giỏi đạt kết quả khá; duy trì phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở các bậc học. Kết quả xét duyệt văn hóa năm 2018 có 17.795 hộ gia đình văn hóa, đạt 90,4%, tăng 2,6%; có 117 thôn, khu phố văn hóa, đạt 66,1%, tăng 1,0%.

Nông dân huyện Sơn Động đưa cơ giới vào sản xuất.

Quan tâm công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là với đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em. Tập trung triển khai các chương trình giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng xã nghèo, thôn khó khăn. Hỗ trợ người nghèo vay vốn tín dụng ngân hàng, mua BHYT, đào tạo nghề, giảm học phí, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó giúp các hộ nghèo dần ổn định, phấn đấu vươn lên. Năm 2018 có 7.187 hộ nghèo, bằng 35,61%, giảm 5,61%; giải quyết việc làm mới cho 2.815 người, đạt 100,5% kế hoạch.

Đường giao thông qua xã Hữu Sản được đầu tư nâng cấp.

Năm 2019, huyện tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Toàn huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn huyện (GRDP) 9,34%.

Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động.

Trong đó công nghiệp, xây dựng 12,88%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,73%; dịch vụ 9,46%. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) công nghiệp, xây dựng 49,63%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 28,46%; dịch vụ 21,91%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 27.350 tấn; trồng rừng tập trung 2.200 ha; thu ngân sách 765,225 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho 2.800 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5% trong năm.

Theo BBG