Sơn Động: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 6-12, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Dự điểm cầu trực tuyến huyện Sơn Động có đồng chí Nguyễn Phồn Sượng, Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện và hơn 130 đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Sơn Động

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triện các chuyên đề: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Công tác xây dụng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

Sau hội nghị, LĐLĐ huyện Sơn Động yêu cầu các địa biểu tham gia học tập, quán triệt nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của cá nhân để thực hiện tốt nghị quyết của tổ chức công đoàn cấp trên, cấp mình và nhiệm vụ được phân công.

Xuân Thoả