Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Dương Hưu: Nâng cao vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 4-12, Uỷ ban MTTQ xã Dương Hưu tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã làn thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Duy San, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Quang cảnh đại hội MTTQ xã Dương Hưu.

Đại hội diễn ra với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Dương Hưu giàu đẹp, văn minh”.

Đồng chí Hoàng Duy San phát biểu chỉ đạo đại hội

Báo cáo tại đại hội, ông Đỗ Đình Thăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Dương Hưu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua (2013-2018) MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Dương Hưu đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

MTTQ xã đã tuyên truyền vân động nhân dân hiến hơn 18 nghìn m2 đất, hơn 7 nghìn cây ăn quả, cây lấy gỗ, đóng góp gần 3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; vận động xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện hơn 158 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 nhà Đại đoàn kết. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… Với thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ có nhiều cá nhân, tập thể được các cấp biểu dương khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Hoàng Duy San tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 33 ủy viên Ủy ban MTTQ xã Dương Hưu, khoá XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Đỗ Đình Thăng tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 5 chương trình hành động và 7 chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, hỗ trợ xây mới 15 ngôi nhà Đại đoàn kết; 100% cán bộ MTTQ đăng ký thực hiện các chuẩn mực về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết  TƯ 4 khoá XII; 70% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư văn hoá…

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các ông bà Uỷ viên UBMTTQ khoá mới.

Nhân dịp này, UBND xã Dương Hưu tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

Xuân Thoả