Hội nghị tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 29-11, UBND huyện Sơn Động tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Điều tra dân số và nhà ở huyện; ông Hà Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và 250 điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được nghe triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện, hướng dẫn công tác lập bảng kê hộ, địa bàn điều tra, nhà ở, nơi ở, nhân khẩu thực tế, nhân khẩu đặc thù, phương pháp lập và ghi thông tin bảng kê hộ, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý bảng kê hộ. Qua đó giúp các đại biểu nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, nghiệp vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2030…Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức sinh - tử.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, thời gian điều tra dân số và nhà ở được triển khai từ ngày 1/4/2019 và kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Quang Việt- Giáp Phượng