Kỳ họp thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động: Đánh giá các chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Sáng 28-11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổ chức kỳ họp thứ 22 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Đồng chí, Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh kỳ họp

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Động đã đạt được nhiều thành tựu khởi sắc; các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Điểm nổi bật đó là tốc tộ tăng trưởng tổng sản phẩm của huyện (GRDP) tăng 11,66%; giá trị CN- TTCN tăng 13,49%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 10,31%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 861,584 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 122,034 tỷ đồng, bằng 110% dự toán...

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện báo cáo kết quả KT-XH

năm 2018

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, THCS, THPT đạt 99%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 67%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,5%; an sinh xã hội được đảm bảo, đã giải quyết việc làm cho 2.815 lao động. Năm 2018, toàn huyện có hơn 7,1 nghìn hộ nghèo, chiếm 35,61%, giảm 5,61% so với tỷ lệ hộ nghèo năm 2017. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tăng cường, số vụ vi phạm lâm luật giảm 154 vụ so với năm 2017. Cùng với đó, huyện chấp thuận 3 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó Công ty TNHH năng lượng tái sinh (Châu Á) đã khảo sát đầu tư nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Tống Thị Hương Giang, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch báo cáo công tác thu- chi ngân sách năm 2018

Tuy nhiên một số lĩnh vực đạt thấp như việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế, một số công trình thi công chậm dẫn đến tiến độ giải ngân đạt thấp. Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn điền đổi thửa cũng như việc quy hoạch đấu giá đất chưa đạt, công tác giải phóng mặt bằng 293 chậm tiến độ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Bàn về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, các đại biểu cơ bản nhất trí với 15 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 9,34%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 27.350 tấn, thu ngân sách đạt 782,2 tỷ đồng, trồng rừng tập trung 2.200 ha, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,77%, tỷ lệ xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 80%, tỷ hộ nghèo giảm 4-5%, tạo việc làm mới cho trên 2.800 lao động…

Đồng chí Nông Văn Thực, Chánh Thanh tra huyện báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào báo cáo việc thu -chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo dự án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a; báo cáo kết quả an ninh trật tự, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu lại tố cáo; báo cáo kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát; báo cáo tiến độ sắp xếp cán bộ bán chuyên trách ở xã, thôn, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập các đơn vị hành chính xã, thôn…

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong phát triển KT-XH. Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong đó lĩnh vực nông nghiệp, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, giá cả dẫn tăng trưởng thấp, tình trạng giải quyết đơn thư còn kéo dài.

Để khắc phục những hạn chế, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, chú trọng đến việc lựa chọn mô hình cho phù hợp, đảm bảo đầu ra, bao tiêu sản phẩm; tập trung thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, hạn chế nợ đọng phát sinh, tăng cường đấu giá đất, tăng thu ngân sách, đảm bảo ANTT, ATGT, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận kỳ họp

Kết luận kỳ họp, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhiệm vụ trong thời gian tới của huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy để thực thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm cũng như các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các địa phương tăng cường đoàn kết thống nhất, chỉ đạo điều hành năng động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung phát triển CN-TTCN và du lịch.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh, quan tâm nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nhất là đối với các mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở liên kết 4 nhà.

Đối với xây dựng NTM, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các địa phương tăng cường huy động các nguồn lực phấn đấu đến năm 2020 có thêm 2 đến 3 xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, tập trung quản lý đất đai, làm tốt công tác đấu thầu, quản lý thu- chi ngân sách, phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang” trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh- xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Nhiệm vụ trước mắt làm tốt đề án sáp nhập các đơn vị hành chính xã, thôn, khu phố, tập trung giải phóng mặt bằng đường tỉnh 293 cũng như kế hoạch tuyển quân năm 2019 và đảm bảo các điều kiện tổ chức Tuần Văn hoá -Du lịch gắn với khai hội Tây Yên Tử.

Xuân Thoả