Phê duyệt dự án Hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Sơn Động

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang” do Tổ chức GruppoTrentino đi Volontariato (GTV) Italia tài trợ.

Ảnh Minh hoạ

Theo đó, nội dung của Dự án bao gồm: Phát gạo cho trẻ em trong phạm vi Dự án; phân phát đồ dùng học tập, sách giáo khoa và học phí; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tặng đèn để bàn học; tổ chức tặng quà tết cho trẻ em; trao đổi thông tin giữa nhà tài trợ và trẻ em được tài trợ.

Dự án được triển khai tại 08 xã, thị trấn bao gồm: An Châu, An Lạc, Vân Sơn, Lệ Viễn, An Lập, An Bá, Tuấn Đạo và thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.

Tổng giá trị viện trợ của dự án là 12.170 Euro do Tổ chức GTV - Italia viện trợ 100% kinh phí. Thời gian thực hiện dự án là 1 năm kể từ ngày dự án được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án, sử dụng và quản lý dự án đúng các quy định của pháp luật, đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả dự án.

Xuân Thoả