UBND huyện Sơn Động tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 11 đánh giá kết quả phát triển kinh tế -xã hội năm 2018.

Ngày 19/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn, UBND huyện Sơn Động tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Cùng dự. cùng dự có các đồng chí Hoàng Văn Trọng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Nguyễn Việt Ước, Phó chủ tịch UBND huyện.

Ảnh Minh hoạ

Năm 2018, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật: Tốc độ tổng sản phẩm  (GRDP) tăng 11,66%, vượt kế hoạch 0,64%; nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 10,31%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,49%; dịch vụ tăng 9,62%. Công tác đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước đạt hơn 5.233 tỷ đồng, tăng 12,6%; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao; công tác giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; công tác văn hóa thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền được tổ chức hoạt động hiệu quả. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định…Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,61%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế nguyên nhân là do diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên khó tạo thành vùng sản xuất hàng hóa; công tác đầu tư xây dựng còn chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra; Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số xã yếu kém. Tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng giảm nhưng mức độ thương vong lớn, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Thảo luận tại phiên họp các đại biểu thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9,34%, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp thủy sản 3,73%, Công nghiệp xây dựng 12,88%, dịch vụ 9,46%. Tổng sản lượng lương thực có hạt là 27.350 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn 765,225 tỷ đồng, trong đó thu tại huyện là 119,514 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho 2.800 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%/năm…

Cũng tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến các báo cáo: Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018, dự toán NSNN năm 2019; Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; dự thảo kế hoạch của BTV Huyện ủy về phát triển công nghiệp huyện Sơn Động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Vi Thuý