Sơn Động: Năng suất lúa vụ mùa đạt 44,5 ta/ha

Vụ Mùa năm 2018, toàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) gieo cấy hơn 2.700ha lúa, với các giống chủ lực như: Bao Thai lùn, Khang dân 18, TH3-4, Kim cương 111, Đài thơm 8.

Nông dân xã An Châu thu hoạch lúa mùa bằng máy gặt đập liên hoàn

Hiện nay, toàn huyện thu hoạch khoảng 80% diện tích, năng suất bình quân ước đạt gần 44,5 tạ/ha, sản lượng trên 12 nghìn tấn. So với vụ mùa năm 2017, năng suất lúa năm nay tăng 2,2 tạ/ha (tăng 5,2%) so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Phòng NN&PTNT huyện, năng suất lúa vụ mùa năm 2018 đạt cao là do cơ cấu giống lúa có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các loại có năng suất, chất lượng tốt, đồng thời huyện có chính sách hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc, xây dựng cánh đồng mẫu, tập trung sản xuất hàng hoá ở các xã Tuấn Đạo, Long Sơn, An Lập…

Hiện nay, thời tiết thuận lợi, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nông dân tập trung máy móc, phương tiện thu hoạch lúa, phấn đấu trong tháng 11 hoàn thành và nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, làm đất, chuyển bị các điều kiện sản xuất vụ đông.

Xuân Thoả