Kế hoạch của Ban ATGT huyện Sơn Động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông” năm 2018.

Kế hoạch của Ban ATGT huyện Sơn Động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông” năm 2018.

Xem chi tiết tại đây./sites/default/files/KH%20BAN%20ATGT.pdf