Huyện uỷ Sơn Động: Hội nghị thông tin thời sự cán bộ chủ chốt năm 2018

Ngày 2-11, Huyện ủy Sơn Động tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt năm 2018.  Dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Mi Ca, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn.

Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, Báo cáo viên Trung ương Hội CCB Việt Nam

Tại hội nghị Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, Báo cáo viên Trung ương Hội CCB Việt Nam thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV và bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Đỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong năm 2018; bối cảnh, tình hình chính trị, kinh tế quốc tế, khu vực ASEAN và những tác động đối với Việt Nam hiện nay; mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước.

Thông qua hội nghị giúp cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cũng như báo cáo viên nắm rõ hơn về tình hình thời sự trong nước cũng như quốc tế để thông tin tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình.

Xuân Thoả