Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

Ngày 26-10, Ban đại diện hội đồng quản trị(HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại hiện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Xuân Thoả

Trong quý 3, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến ngày 30/9/2018, tổng dư nợ đạt 430 tỷ 953 triệu đồng, tăng 48,9 tỷ đồng so với năm 2017 (tăng trưởng 13%), đạt 99,5% kế hoạch. Nguồn vốn vay chủ yếu tập trung cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, trong đó tập trung xử lý nợ quá hạn phát sinh, đôn đốc xử lý nợ đến hạn; rà soát các nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản vay tại ngân hàng trước khi cho hộ dân chuyển khẩu đi nơi khác...

Đồng chí Giáp Văn Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh Xuân Thoả

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đề nghị trong thời gian tới các thành viên, nhất là người đứng đầu các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm đôn đốc, giám sát các hộ vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, lãi theo quy định, đồng thời có biện pháp cụ thể kiên quyết thu nợ quá hạn, xử lý nợ xấu; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV gắn với triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại các địa phương. Ngân hàng CSXH huyện bám sát văn bản, hướng dẫn cấp trên, công khai các chính sách tín dụng; phối hợp với các hội đoàn thể, các xã, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn; các xã rà soát các chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua để sớm hoàn thành 100% kế hoạch.

Trần Chung