Sơn Động: Sau sáp nhập lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Sáng 18-10, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Sơn Động kiểm tra kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các ban, ngành huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Sơn Động đã xây dựng phương án sáp nhập đơn vị hành chính xã, thôn, tổ dân phố. Hiện nay, toàn huyện có 23 xã, thị trấn, sau sáp nhập chỉ còn 17 xã, thị trấn, giảm 6 xã. Toàn huyện có 177 thôn, khu phố, sau sáp nhập còn 125 thôn, khu phố, giảm 52 thôn, khu phố, trong đó 27 thôn không thể sáp nhập được do khoảng cách địa lý giữa các thôn cách trở bởi đồi núi, sông suối, không tương đồng về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện báo cáo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, thôn, tổ dân phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những khó khăn trong việc sáp nhập, tinh ngọn bộ máy, nhất là các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập sẽ dôi dư cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nhiều nhất tỉnh, do vậy việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức sẽ gặp nhiều khó khăn.

UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Nội vụ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp; quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa 1 số xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu huyện Sơn Động tập trung tuyên truyền quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên và nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn, quy định để thực hiện tốt các phần việc phải làm, nhất là có sự cân nhắc trong việc sáp nhập xã, thôn. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về chủ trương của Đảng, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thời lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Xuân Thoả- Trần Chung