Huyện uỷ Sơn Động: Gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan Đảng, Đoàn thể.

Chiều 17-10, Huyện ủy Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tổ chức gặp mặt cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Đảng, Hội đoàn thể nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Tới dự có các đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Mi Ca, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Trọng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ban xây dựng đảng, Hội đoàn thể.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ cùng Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Hoàng Mi Ca, tặng hoa chúc mừng các Ban, Hội đoàn thể nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành.

Trong những năm qua, cán bộ lãnh đạo các ban xây dựng đảng, hội đoàn thể huyện đã luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Xuân Hưởng cùng Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Hoàng Mi Ca trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Dân vận cho hai Phó chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Trọng,  Nguyễn Văn Hùng.

Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, giải pháp kịp thời để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 49 TCCSĐ với trên 4 nghìn đảng viên.

Công tác dân vận từ huyện đến cơ sở đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng; góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Văn phòng Huyện ủy đã bám sát chương trình công tác và tình hình thực tế trên địa bàn để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Lãnh đạo Huyện uỷ trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn.

Cùng với đó, Hội Nông dân, Hội LHTN, Hội LHPN đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ biểu dương những kết quả, đóng góp của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan ban đảng, hội đoàn thể. Đồng chí đề nghị các ban đảng, hội đoàn thể tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chủ động, tích cực tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tiếp tục tham mưu việc ban hành các nghị quyết, kết luận chuyên đề, các đề án thực hiện các khâu đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, vững chắc hơn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực hoạt động thực tiễn phong phú, năng động, sáng tạo, nhạy bén chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Huyện uỷ trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích vì sự phát triển của

phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp này, 21 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội LHPN Việt Nam, Ban Chấp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương.

Xuân Thoả