Sơn Động: Gieo trồng hơn 780 ha cây màu vụ đông

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sơn Động, vụ đông năm nay, toàn huyện gieo trồng hơn 780 ha cây trồng các loại.

Nông dân xã Lệ Viễn đang tập trung làm đất gieo trồng cây vụ đông.

Trong đó, diện tích trồng ngô là 290 ha; khoai lang 90 ha; khoai tây 150 ha và rau đậu các loại 250 ha. Chủ yếu là giống ngô lai NK 4300, 6654, CP 999; Khoai lang Hoàng Long, KL2, Khoai lang nhật; Khoai tây Atlantic. Diện tích này tập trung ở các xã: Lệ Viễn, An Lạc, Vĩnh Khương, Quế Sơn, Tuấn Đạo, Long Sơn, Phúc Thắng, Dương Hưu...

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang tích cực phối hợp với Công ty VTKT tỉnh chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị cung ứng giống có chất lượng cho bà con, bảo đảm đúng thời vụ gieo trồng. Đồng thời yêu cầu Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện tổ chức lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT cho nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn đưa giống cây trồng mới năng suất vào canh tác.

Thời gian gieo trồng trong tháng 10 và chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hoàn thành.

Xuân Thoả