Sơn Động: Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Uỷ ban MTTQ huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018 (từ ngày 17-10 đến 18-11).

Nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ Quỹ vì người nghèo năm 2017.

Trong tháng cao điểm, toàn huyện vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức ủng hộ với các bộ công chức, viên chức, người lao động ít nhất 100 nghìn đồng, hộ sản xuất kinh doanh 50 nghìn, các hộ dân 20 nghìn đồng trở lên, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trích một phần lợi nhuận để ủng hộ giúp đỡ người nghèo xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát.

Được biết năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ- Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động hơn 5,1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này huyện đã xây mới 26 ngôi nhà Đại đoàn kết, trao hơn 9 nghìn suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xem Kế hoạch tại đây.

Xuân Thoả