Sơn Động: Triển khai thực hiện đề án 818 xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS năm 2018.

Ngày 10/10, Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện Sơn Động phối hợp Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án 818 của bộ trưởng Bộ Y tế về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và các dịch vụ KHHGĐ –SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn năm 2015-2020.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Ban quản lý đề án 818 đã triển khai những nội dung cơ bản của Đề án xã hội hóa các sản phẩm phương tiện tránh thai (PTTT) hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS thuộc chương trình Đề án 818 năm 2018 cho cán bộ làm công tác dân số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phổ biến các biện pháp tránh thai cũng như các dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất lượng cho người dân, góp phần thay đổi nhận thức và chuyển đổi hành vi sử dụng PTTT từ cấp miễn phí sang tự chi trả, tạo môi trường xã hội hóa, nâng cao chất lượng dân số.

Để thực hiện đạt hiệu quả cao đề án 818 trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân về công tác xã hội hoá phương tiện tránh thai trong lĩnh vực dân số. Huy động mọi nguồn lực, cộng đồng xã hội cùng chung tay với ngành y tế - dân số tích cực tham gia hưởng ứng để công tác dân số - KHHGĐ phát triển theo xu thế phát triển chung của cả nước.

                                                          Giáp Phượng