Sơn Động: 16 cá nhân, tập thể điển hình “Dân vận khéo” vùng dân tộc thiểu số được biểu dương, khen thưởng

Vừa qua, huyện Sơn Động có 16 cá nhân, tập thể điển hình “Dân vận khéo” trong đồng bào dân tộc thiểu số được Ban Dân vận Tỉnh uỷ biểu dương, khen thưởng. 

Tổ dân vận thôn Thanh Trà (Lệ Viễn) vận động nhân dân hiến 1,2 ha đất trồng lúa 2 vụ xây dựng nhà văn hoá, sân vận động thôn. Ngoài ra người dân đối ứng hơn 100 triệu đồng để san lấp mặt bằng.

Tiêu biểu như mô hình: Câu lạc bộ hát Then-Đàn tính (xã An Lạc); Tổ dân vận thôn Đồng Tang (xã Vĩnh Khương) “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Chi hội LHPN thôn Lừa (xã An Châu) "Hũ gạo thiện tâm giúp phụ nữ nghèo"; Đội An ninh, Công an huyện “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số”; Tổ dân vận thôn Cẩm Đàn (xã Cẩm Đàn) “Vận động nhân dân xây dựng đường điện thắp sáng đường quê”; Tổ Dân vận thôn Thanh Trà (xã Lệ Viễn) “Vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới”…

Cùng với đó những cá nhân là người dân tộc thiểu số điển hình như: anh Nguyễn Văn Thuyên (xã Chiên Sơn) với “Mô hình nuôi chim Bồ Câu cao sản cho thu nhập 250 triệu đồng/năm”; Nguyễn Văn Nguyên (xã Dương Hưu) “Mô hình trồng rau sạch cho thu nhập 30 triệu đồng/tháng”; Hoàng Văn Huân (xã An Bá) “Mô hình ấp nở gà giống 450.000 con/năm”; Vi Văn Hùng (xã Dương Hưu) “Hiến hơn 5.000m2 đất xây dựng bãi rác thải”; Lã Văn Giang (xã Yên Định) “Vận động nhân dân quản lý, bảo vệ hơn 100 ha rừng lim”…Từ những phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Xuân Thoả