Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động kỳ họp thứ 21: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) tổ chức kỳ họp thứ 21 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; xác định, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp.

9 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung và quyết tâm cao độ trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban, ngành, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức đối thoại, làm việc với các xã, thị trấn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương; chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Tống  Thị Thị Giang, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện báo cáo kết quả KT-XH

9 tháng đầu năm 2018.

Kết quả nổi bật 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm. Thu ngân sách ước đạt 598 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán, trong đó thu trên địa bàn  huyện 73,4 tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán. Thu hút 3 dự án đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm mới cho hơn 2 nghìn lao động. Lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được giữ vững.

Bằng các nguồn vốn chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng; triển khai các dự án hỗ trợ trồng tre măng mai, cây dược liệu, cấp gà giống cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng bền vững…

Công tác Đảng được chỉ đạo tăng cường trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ...

Đồng chí Đỗ Văn Cầm, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ thảo luận tại kỳ họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra những hạn chế trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh nông thôn... Trên cơ sở đó Huyện uỷ đã đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018 với những giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Đồng chí Ngô Văn Phương, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thảo luận tại kỳ họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đã chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý đất đai, khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ; gấp rút hoàn thành 25 km đường giao thông nông thôn, xử lý triệt để các vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng trái phép, tăng cường công tác an ninh nông thôn, khẩn trương hoàn thành đề án sát nhập các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, thôn theo kế hoạch, làm tốt công tác cán bộ, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo, duy trì các mô hình sản xuất hàng hoá, chú trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại- tố cáo; kết quả thực thực 5 năm Nghị quyết 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Kế hoạch số 72 của Huyện uỷ về chủ động ứng phó với biến đổi khí khậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường.

Xuân Thoả