Sơn Động: Cấp gà giống cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sơn Động vừa cấp hơn 113 nghìn con gà giống cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội viên phụ nữ xã An Châu được cấp gà giống

Theo đó, hơn 504 hộ gia đình hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2017 được cấp 113.274 con gà giống, bình quân mỗi hộ từ 200- 300 con. Chủ yếu là giống gà lai Chọi, gà lai Hồ. Các hộ tham dự án được hỗ trợ 100% giống, được hướng dẫn phương pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, theo dõi sự sinh trưởng của đàn gà. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018.

Xuân Thoả