Tập trung rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác khách quan

Ngày 27-9, UBND huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Tới dự có đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng vào giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể quy trình điều tra, rà soát, cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ số hộ có khả năng nghèo, cận nghèo, mức sống trung bình năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Giáp Văn Tâm đề nghị Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, thu thập thông tin phải đảm bảo chính xác, khách quan. Đồng thời tổ chức họp dân lấy ý kiến thống nhất danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phải được liêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá thôn, khu dân cư và thông báo trên các phương tiện Đài truyền thanh.

Xuân Thoả