Tập trung hoàn thành, thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngày 18/9, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2018 tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 220 tỷ 246 triệu đồng đầu tư cho 263 công trình (trong đó xây mới 116 công trình, 147 công trình chuyển tiếp) thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, nhà văn hoá, nhà lớp học…. tính đến hết 31/8, khối lượng thực hiện đạt 84,6 tỷ đồng, tiến độ giải ngân đạt 120,6 tỷ đồng, chiếm 54,8 % kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh một số công trình tiến độ đạt thấp; công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ của chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công còn khó khăn, chưa có công trình nào thực hiện đấu thầu qua mạng, chậm quyết toán các công trình đã hoàn thành; khối lượng thực hiện bê tông hóa các tuyến đường theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh đạt thấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đúng quy định, đồng thời thanh toán dứt điểm các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý Dự án xây dựng huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch tập trung thẩm định, hồ sơ giải ngân nguồn vốn XDCB, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đầu tư công trình; các xã, thị trấn quan tâm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng các công trình. Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2019, trong đó các xã, trị trấn tiếp tục đăng ký cứng hóa 25 km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh.

Trần Chung