Công văn số 30/BATGT-TT về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Thực hiện Kế hoạch giao thông 2018 của Ban ATGT huyện với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, với tinh thần “tính mạng  con người là trên hết” Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban ATGT huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ Lễ  Quốc khánh 02-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Nội dung củ thể xem chi tiết tại đây!