Sơn Động: Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục.

Sáng 20-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho gần 300 giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Hoàng Duy San, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Huyện uỷ truyền đạt, trao đổi những thông tin cơ bản như: Một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Tình hình quốc tế trong và ngoài nước trong 6 tháng đầu năm 2018; Kết quả nổi bật hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kết quả thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo” và một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

Sau hội nghị này, các nhà trường sẽ truyền đạt những nội dung cốt lõi đến toàn thể cán bộ, giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới.

Xuân Thoả