Ban CHQS huyện Sơn Động tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 9-8, Ban CHQS huyện Sơn Động tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013 -2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tới dự có đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban CHQS huyện, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, và Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo và triển khai đến tất cán bộ, chiến sỹ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức nhiệm vụ huấn luyện, công tác chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện được nâng lên rõ rệt, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

5 năm qua Ban CHQS huyện đã huy động hằng trăm nghìn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiến cứu nạn, cứu hộ, góp phần giảm thiếu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Giai đoạn 2018-2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các địa phương tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu.

Nông Dũng- Xuân Thoả