Sơn Động: Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Năm nay, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Sơn Động có kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, thị trấn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ để triển khai xây dựng 27 nhà cho hộ nghèo.

Gia đình anh Nịnh Văn Dũng, xóm Là Luông, xã Vĩnh Khương được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Đến nay, qua rà soát huyện đã hỗ trợ sữa chữa, xây mới nhà ở cho 24 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, mức hỗ trợ từ 15 đến 20 triệu đồng/hộ. Với tổng số tiền hơn 535 triệu đồng.

Được biết, năm 2017, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, huyện Sơn Động đã hỗ trợ xây nhà ở cho 26 hộ nghèo, trong đó có 7 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 559 triệu đồng.

Xuân Thoả