Sơn Động: Tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt 84% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện

Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động trong những năm qua được huyện Sơn Động đặc biệt quan tâm, tạo chuyển biến lớn.

Nhiều lao động sau đào tạo đã có việc làm ổn định tại Công ty cổ phần May Sơn Động.

Theo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Động lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020), giai đoạn 2016-2018, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho hơn 7 nghìn lao động, trong đó các nghề được đào tạo nhiều như: May công nghiệp, điện dân dụng, sửa chữa máy nổ, gò, hàn, cơ khí, chăn nuôi thú y, nuôi ong, thỏ, trồng trọt… Qua đó, đến nay đã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 38%, vượt 84% so với mục tiêu Đại hội.

Riêng năm 2018 huyện dự kiến tạo việc làm mới cho khoảng 2.800 lao động (6 tháng đầu năm đã tạo việc làm mới cho 1.400 lao động). Để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, Huyện ủy Sơn Động tiếp tục quan tâm chỉ đạo cho các đơn vị liên quan chú trọng đào tạo nghề, giải quyết làm, nhất là ở khu vực nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 giải quyết việc làm mới cho khoảng 14 nghìn lao động.

Xuân Thoả