Sơn Động: Dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Tính từ đầu hè năm 2018 đến nay, các cơ sở đoàn trong huyện Sơn Động đã tổ chức 15 lớp trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí cho gần 500 trẻ em.

Các em nhỏ được hướng dẫn kỹ thuật khởi động trước khi bơi.

Theo đó, mỗi cơ sở đoàn tổ chức mở một lớp dạy bơi, trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước cho khoảng 20-30 em. Được biết, sau khóa học, 100% các em tham gia đều biết bơi và thành thạo các kỹ thuật cơ bản. Ngoài ra, các em còn được trang bị một số kỹ năng phòng tránh đuối nước như thở và nổi dưới nước, cứu người đuối nước, cách hô hấp nhân tạo...

Để bảo đảm điều kiện mở các lớp dạy bơi miễn phí, các cơ sở đoàn đã chủ động vận động nhiều nguồn lực từ xã hội hoá tổ chức dạy bơi, mua sắm vật dụng cần thiết và quản lý lớp chặt chẽ. Ngoài dạy bơi, các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá như múa, hát, tập võ, tập nghi thức Đội.

Xuân Thoả