Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số.

Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức buổi trợ giúp pháp lý cho hơn 200 người dân là dân tộc thểu số xã Vân Sơn, Lệ Viễn, An Lạc, Hữu Sản (Sơn Động).

Người dân xã An Lạc được tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Tại đây, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã tư vấn trực tiếp, giải đáp pháp luật chủ yếu ở các nội dung liên quan đến các lĩnh vực về hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, lao động - việc làm, chính sách ưu đãi cho người có công... Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức lồng ghép truyền thông, tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật hoà giải ở cơ sở, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ và phát triển rừng. Quan đó, giúp người dân được tiếp cận, nâng cao hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

Xuân Thỏa