Sơn Động giải quyết việc làm mới cho hơn 1 nghìn lao động.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Sơn Động (Bắc Giang) tạo việc làm mới cho hơn 1.025 lao động, trong đó 25 người xuất khẩu lao động, đạt hơn 37% kế hoạch năm.

Ảnh minh hoạ

Có được kết quả này do UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động đã qua đào tạo, tư vấn giới thiệu giúp người lao động tiếp cận thông tin của các nhà tuyển dụng. Cùng đó huyện tạo điều kiện thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp uy tín đến tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động nước ngoài. Được biết năm 2018, huyện Sơn Động phấn đấu giải quyết việc làm cho hơn 2,8 nghìn lao động, trong đó 150 người làm việc ở nước ngoài.

Xuân Thoả