Hội đồng GDQP&AN huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chiều 11-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trị hội nghị.

Quảng cảnh hội nghị

Năm 2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQPAN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Trong năm, hội đồng GDQPAN huyện đã mở 26 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 2, 3, 4 với 2.751 đồng chí; tổ chức dạy môn GDQPAN cho 2.792 học sinh.

Năm 2018, Hội đồng GDQPAN huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; chỉ đạo các trường học THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đổi mới phương pháp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho học sinh; tập trung giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Thoả