Triển khai thi hành Bộ Luật hình sự; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý.

Ngày 27-3, Phòng Tư pháp huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự (BLHS); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL).

Toàn cảnh hội nghị

Tại đây các đại biểu được truyền đạt BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, sửa đổi, bổ sung 40 điều; bãi bỏ 4 điều và bổ sung mới 13 điều so với BLHS năm 1999. Hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; phi hình sự hóa đối với một số hành vi phạm tội cụ thể như sử dụng trái phép chất ma túy, ở lại nước ngoài trái phép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản về nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội; tội mua bán phụ nữ và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tội phạm về môi trường; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bổ sung một số tội phạm mới lĩnh vực kế toán, tài chính, chứng khoán, xâm phạm quyền tác giả, khủng bố…

Luật TNBTCNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2018 quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường. Quyền, nghĩa vụ cá nhân, tổ chức bị thiệt hại. Cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước.

Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường cơ chế bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý; thể hiện bản chất nhân văn, tiến bộ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội. Với nhiều điểm mới, tiến bộ, Luật TGPL giúp cho hoạt động TGPL ngày càng chuyên nghiệp và có bước phát triển mới.

Xuân Thỏa