Tăng tốc Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Chuẩn bị cho Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018 diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử đang tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều hạng mục.

Lãnh đạo huyện Sơn Động kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Tây Yên Tử

Hệ thồng đường đi lên Chùa đã hoàn thành

Bậc lên chùa Hạ

Cổng tam quan chùa Hạ

Hệ thống nhà ga đi cáp treo đang được khẩn trương xây dựng

Thi công cầu qua suối nối nhà ga đi cáp treo và chùa Hạ

Hệ thống cáp treo đã được lắp đặt

Thi công Khu Quảng trường - địa điểm tổ chức Lễ hội

Xuân Thỏa