Tỷ lệ chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh chiếm 46,9%

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Động đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong đó chú trọng tạo nguồn đối với các chi bộ có ít đảng viên, khắc phục các chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên.

Đại diện lãnh đạo Đài TT-TH huyện trao quyết định kết nạp đảng viên 

Kết quả năm 2017, Đảng bộ huyện kết nạp được 171 đảng viên mới, đạt 100,59% kế hoạch tỉnh giao, trong đó, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 54,5 %, phó thôn là đảng viên đạt 44,8%, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ là 4.274 đồng chí.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Sơn Động còn tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm xã, Huyện ủy viên phụ trách xã và lãnh đạo trưởng, phó các ban ngành, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể CT- XH huyện hằng tháng dự sinh hoạt Đảng với các chi bộ dưới cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh, giúp BTV Huyện ủy định hướng chỉ đạo kịp thời. Bởi vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 97%.

Qua đánh giá phân loại năm 2017, có 23/49 chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, bằng 46,9%; 16/49 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 32,6%; hoàn thành nhiệm vụ 10/49 chi, đảng bộ, bằng 20,4%; đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,6%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 74,5%; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 12,3%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,54%.

Xuân Thỏa