Sơn Động: Xử lý triệt để 30 điểm tồn lưu rác thải.

Đến nay, huyện Sơn Động đã xử lý triệt để 30 điểm tồn lưu rác; thu gom, đốt, ủ hơn 6,6 nghìn tấn rác các loại.

Ảnh minh họa

Có được kết quả này là do UBND huyện Sơn Động quan tâm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, các xã, thị trấn; hỗ trợ kinh phí, phương tiện, dụng cụ cho các địa phương thực hiện công tác VSMT; thành lập 147 tổ tự quản vệ sinh môi trường nông thôn. Toàn bộ lượng rác sau thu gom được các địa phương, tổ tự quản, HTX vệ sinh môi trường phân loại, xử lý theo quy định.

Xuân Thỏa