Sơn Động: Hơn 2,6 nghìn lao động có việc làm mới.

Từ đầu năm đến nay, huyện Sơn Động (Bắc Giang) có hơn 2,6 nghìn lao động có việc làm mới, đạt 93% kế hoạch đề ra.

Lớp đào tạo nghề điện tử của Trung tâm GDTX-GDNN Sơn Động

Trong đó, lao động chủ yếu làm trong các nghành nghề như; công nghiệp và xây dựng, dịch vụ. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, UBND huyện đã sớm xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị về đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, huyện Sơn Động phối hợp chặt chẽ với trường trung cấp, cao đẳng đào tạo nghề và các doanh nghiệp, bảo đảm lao động được đào tạo theo nhu cầu của nơi tuyển dụng, duy trình đào tạo các lớp trung cấp nghề với các ngành như; Điện tử công nghiệp, hàn, cơ khí, may thời trang, mộc dân dụng và đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn như; Chăn nuôi thú y, sữa chữa máy nổ nông nghiệp, chăn nuôi ong…

Thực tế cho thấy, sau khi được đào tạo, đa số lao động thuộc các ngành, nghề trên đều tìm được việc làm. Số khác tự mở xưởng sản xuất hoặc đầu tư nhân rộng các mô hình chăn nuôi, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Xuân Thỏa