Sơn Động: Kết nạp đảng viên mới đạt 79%

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) kết nạp 135 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 79% kế hoạch tỉnh giao.

Trong đó, có 70 đảng viên người dân tộc thiểu số; 9 đảng viên là trưởng, phó thôn bản, tổ dân phố và hơn 70% đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.

Có kết quả trên là do Huyện ủy Sơn Động tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quan tâm tới công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, đội ngũ trưởng, phó thôn, cán bộ bán chuyên trách. Được biết, năm 2017, Đảng bộ huyện Sơn Động phấn đấu kết nạp 170 đảng viên.

Xuân Thỏa