Gần 100 đoàn viên, thanh niên được tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017.

Trong 3 ngày (28, 29, 30/8), Huyện đoàn Sơn Động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017 cho gần 100 đoàn viên, thanh niên thuộc các xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quát triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sơn Động lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022; Trang bị những kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn; cách thức tổ chức sinh hoạt tập thể, hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn về nơi cư trú và một số nghiệp vụ công tác Tổ chức – Kiểm tra Đoàn thanh niên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Đây cũng là dịp để cho đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và công tác thanh thiếu nhi, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Thỏa