Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án xây dựng Sơn Động nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua, Công đoàn Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Liễu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Phồn Sượng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Ban Chấp hành Công đoàn Ban QLDA đầu tư xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2020

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm; báo cáo tóm tắt hoạt động của Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhiệm kỳ 2012-2017 đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với 25 đoàn viên công đoàn, là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, song vấn đề chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động luôn được đảm bảo kịp thời. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức lao động; Đảm bảo các chế độ chính sách và dân chủ trong cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra; Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Phấn đấu hàng năm Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa, cơ quan đạt văn hóa, tập thể lao động tiên tiến trở lên;

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Tự - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Trần Chung