Đại hội công đoàn xã Quế Sơn, nhiệm kỳ 2017-2012

Ngày 22/5, Công đoàn cơ sở xã Quế Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, dự Đại hội có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, LĐLĐ huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện. 

Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn xã Quế Sơn đã thực hiện thắng lợi, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Trong nhiệm kỳ BCH công đoàn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp; 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ đoàn viên. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu với số tiền hàng chục triệu đồng. Tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, các đoàn viên công đoàn xã đã ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo trên 30 triệu đồng và hiến tặng hàng nghìn m2 đất xây dựng NTM.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên, bầu đồng chí Nguyễn Văn Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn xã khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022./.

Quang Việt