Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ổn định dư luận trong nhân dân về việc tranh chấp đất lâm nghiệp thôn Khe Táu xã Yên Định.

Vừa qua sự việc người dân Thôn Khe Táu xã Yên Định đã tập trung đông người đế trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) để gặp lãnh đạo chủ chốt của huyện phản ánh và bàn giao một số người dân Thôn Vách xã Phú Nhuận Huyện Lục Ngạn đã đốt than củi trong khu vực đất rừng tranh chấp, mà người dân thôn Khe Táu cho rằng ngươi dân Lục Ngạn phá rừng trồng keo trên phần đất của mình và địa giới hành chính hiện tại giao cho các hộ dân thôn Đá Vách huyện Lục Ngạn là không đúng. Sự việc này đã tạo dư luận và những thông tin không đầy đủ về sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại.

UBND huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về địa giới hành chính cho nhân dân Khe Táu

Vào thời điểm trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong lúc các cấp, các ngành của huyện tập trung cao cho công việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Lợi dụng tình hình đó, trong thời gian từ ngày 4 đến 13/5/2016, khoảng 170 người dân thôn Khe Táu đã đồng loạt kéo sang khu vực đất lâm nghiệp thuộc thôn Vách, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế.

Ngay khi vụ việc xẩy ra, UBND huyện Sơn Động phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND 02 xã Yên Định, Phú Nhuận, tích cực vào cuộc, giải quyết tranh chấp. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức như hội nghị đối thoại, họp thôn, thông qua các tổ chức đoàn thể nhân dân… tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, các quy định của Nhà Nước, của địa phương.

 Ngày 24/5/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Khe Táu xã Yên Định. Thành phần dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tài Nguyên – Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, lãnh đạo UBND xã Phú Nhuận, xã Yên Định cùng các ban ngành đoàn thể nhân dân địa phương.

Tại đây: qua đối thoại có 10 ý kiến đại diện, các ý kiến đều nêu về về lịch sử trước đây; Tại khu vực đang tranh chấp theo hồ sơ khoanh nuôi bảo vệ rừng năm 1972 là do Uỷ Ban hành chính xã Yên Định cấp, hồ sơ thể hiện, hợp tác xã Khe Táu được giao khoanh nuôi, bảo vệ 497,37 ha, ngoài tài liệu trên, không còn tài liệu nào chứng minh cho quyền sử dụng đất của người dân thôn Khe Táu. Cũng theo báo cáo của UBND xã Yên Định: Khu vực rừng và đất rừng giáp gianh giữa thôn Khe Táu, xã Yên Định huyện Sơn Động và thôn Đá Vách, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, những năm 90 thế kỷ 20 trở về trước do Nhà nước quản lý chung. Việc người dân 2 thôn giáp gianh thường vén rừng làm nương rẫy, khai hoang mở đất canh tác xen canh bình thường không tranh chấp.

Báo cáo của UBND xã Phú Nhuận cho biết thêm: Năm 1994, thực hiện Nghị Định số 02-CP của Chính phủ, diện tích rừng tự nhiên khu vực này được giao cho một số hộ dân thôn Đá Vách. Cụ thể là gia đình ông Tống Văn Quỳnh được giao 500.000m2; ông Đàm văn Phun 224.000m2. Tại thời điểm giao đất các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ lâm bạ) và đến năm (1998-1999) các hộ được UBND huyện Lục Ngạn cấp đổi  sổ lâm bạ bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Các hộ dân trông coi, bảo vệ và sử dụng ổn định cho đến năm 2010 có 01 hộ dân thôn Khe Táu sang đất rừng của 01 hộ dân xã Phú Nhuận phát rừng, thì xảy ra tranh chấp, sự việc này đã được giải quyết dứt điểm trong năm. Nhưng đến năm 2015 việc tranh chấp lại xảy ra, đặc biệt đầu năm 2016 lại có hàng trăm người dân thôn Khe Táu tiếp tục sang phát rừng của một số hộ dân thôn Đá Vách với diện tích lớn, khoảng 63ha nên đã xảy ra tranh chấp lớn.

Qua đối thoại trực tiếp và căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai do xã Yên Định, huyện Sơn Động và xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn cung cấp cho thấy: Diện tích mà các hộ dân thôn Khe Táu đang đề nghị giải quyết tranh chấp không được thể hiện trong các hồ sơ quản lý đất đai cá nhân, nhân dân thôn Khe Táu, cũng như hồ sơ quản lý rừng và đất rừng của UBND xã Yên Định.

Thực tế việc quản lý sử dụng đất theo hồ sơ địa giới hành chính của 02 huyện và 02 xã từ những năm 1993, 1994 đến năm 2015 ổn định, trong thời gian này 2 bên nhân dân địa phương không có ý kiến khiếu nại, tranh chấp.

Như vậy việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa người dân thôn Khe Táu với thôn Vách đã diễn ra từ tháng 5/2016 đến nay đã được Huyện ủy- HĐND-UBND huyện quan tâm giải quyết, nhiều lần tuyên truyền vận động, giải thích cho nhân dân ở nhiều địa điểm, tại thôn Khe Táu, tại UBND xã Yên Định, gặp gỡ những già làng, trưởng thôn tại gia đình để tuyên truyền tới bà con chấp hành hồ sơ địa giới hành chính đã được UBND tỉnh công bố; tuy nhiên nhân dân Thôn Khe Táu lại cố tình không chấp nhận và  tiếp tục có những hành vi  như việc; ngày 17/4/2017 sau khi bắt giữ 05 người dân thôn Vách xã Phú Nhuận đi làm rừng đốt than trên đất lâm nghiệp đang tranh chấp và ngày 24/4/ 2017, bắt giữ 01 người. Sự việc tụ tập đông người đến trụ sở UBND huyện đòi bàn giao người của người dân Khe Táu…tạo dư luận xấu và những thông tin không đầy đủ trong nhân dân.

Chiều ngày 24/4/2017, tại hội trường UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND cùng các ban ngành đoàn thể của huyện tiếp tục đối thoại, trực tiếp, phân tích, giải thích cho nhân dân Thôn Khe Táu hiểu rõ vấn đề,  giải quyết các công việc phải tuân thủ theo qui định của pháp luật và qui định của Nhà Nước, qui định của chính quyền địa phương, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm láng giềng giữa hai địa phương thôn Khe Táu và thôn Đá Vách huyện Lục Ngạn. Đồng thời thời tiếp thu mọi ý kiến của người dân, giải quyết vụ việc theo đúng pháp luật của Nhà Nước.  

Qua sự việc này, Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Sơn Động đề nghị các cấp ủy – chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng của huyện, làm tốt công tác thông tin tuyền truyền, đến các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, bà con nhân dân gây dối trật tự, an ninh địa phương dẫn đến hành vi, vi phạm pháp luật./.

TTTĐT