Đại hội Cựu chiến binh xã Chiên Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 26-4, Hội Cựu chiến binh xã Chiên Sơn (Sơn Động) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội Cựu chiến binh xã Chiên Sơn có 5 chi hội với 171 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội CCB huyện, Hội CCB xã đã vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý thức tự lực, tự cường phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống vươn lên làm giầu. Đến nay nhiều mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, Hội CCB vận động hội viên gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh xã Chiên Sơn phấn đấu 100% chi hội trong sạch vững mạnh, 95% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu và 95% gia đình cựu chiến binh đạt chuẩn gia đình văn hoá, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4-5%  theo chuẩn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Xuân Thỏa