Chi đoàn Đài Truyền thanh - Truyền hình Sơn Động Đại hội lần thứ IX

Ngày 18/4, chi đoàn Đài Truyền thanh - Truyền hình Sơn Động (Bắc Giang)tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2019.

Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2019

Chi đoàn Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có 16 đoàn viên, trong đó có 11 đồng chí là đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát lộ trình “đổi mới và phát triển” của cơ quan, hàng năm các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã tích cực tiếp cận khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng tin bài trên sóng phát thanh, truyền hình, xây dựng đổi mới nhiều chương trình hấp dẫn do đoàn viên thanh niên làm nòng cốt. Ngoài ra, chi đoàn còn đảm nhiệm nhiều chương trình, phần việc thanh niên, tham gia tích cực các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…Bên cạnh đó, chi đoàn đã giới thiệu 4 đồng chí ưu tú được kết nạp đảng; 100% đoàn viên thanh niên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm liền chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, tập thể và nhiều cá nhân được UBND huyện và Huyện đoàn tặng giấy khen. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ,  giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đại hội bầu 3 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới; bầu đồng chí Trần Thị Chung giữ chức Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Trần Khuya- Hoàng Ánh