Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

Ngày 12-4, UBMTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBMTTQ huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 cho Trưởng Ban công tác mặt trận trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, đại diện MTTQ tỉnh đã giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo hiểm y tế; Luật an toàn thực phẩm; Luật khiếu lại tố cáo và triển khai Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết về biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm Ban công tác mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách, Bảo hiểm Y tế và các quy định của pháp luật.

Xuân Thỏa