Gần 300 cán bộ dân số được tập huấn nghiệp vụ công tác Dân số- KHHGĐ

Trong hai ngày 16 và 17/8, Trung tâm  Dân số -KHHGĐ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân số -KHHGĐ cho gần 300 đội ngũ cán bộ làm công tác dân số huyện Sơn Động năm 2016.

 

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác dân số

Tại buổi tập huấn, Chi cục Dân số tỉnh đã truyền đạt những nội dung về hướng dẫn quy trình đổi sổ ghi chép ban đầu, các biểu mẫu thu tin của cộng tác viên dân số, biểu mẫu báo cáo chuyên ngành theo quyết định số 18 ngày 17/3 và quyết định số 19 ngày 18/3/2016 của Tổng cục dân số, giới thiệu phần mềm chuyên ngành quản lý thông tin về dân số KHHGĐ năm 2016. Hướng dẫn tách các cặp vợ chồng và con của họ đối với hộ gia đình có từ 2 cặp vợ chồng trong độ sinh đẻ trở lên và một số giải pháp mất cân bằng giới tính khi sinh..

Những kiến thức này làm căn cứ để hướng dẫn và triển khai công tác đổi sổ cho các cộng tác viên dân số địa bàn nhằm nâng  cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới./. 

Xuân Thỏa