Thạch Sơn: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định công tác tuyên truyền là  một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tổ chức thành công cho đợt bầu cử, xã Thạch Sơn đã tập trung công tác tuyên truyền đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Cán bộ văn hóa xã phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xã Thạch Sơn về công tác bầu cử.

Xã Thạch Sơn có trên 97% là đồng bào dân tộc thiểu số, với 126 hộ, 545 khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm 60%, nên xã đã tổ chức tuyên truyền bằng mọi hình thức, trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau, để phù hợp với khả năng tiếp thu của người dân.

Ngoài việc thường xuyên phát các bản tin về Luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri trên hệ thống loa truyền thanh tại nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, xã Thach Sơn còn  phân công các thành viên xuống tận thôn bản để tuyên truyền cho bà con.

Ủy ban bầu cử xã Thạch Sơn đã lựa chọn và thống nhất danh sách 1 người ứng cử vào đại biểu HĐND cấp huyện, 26 người ứng cử vào đại biểu HĐND cấp xã để bầu 15 đại biểu HĐND xã  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đợt bầu cử lần này, Ủy ban Bầu cử xã Thạch Sơn có 4 tổ bầu cử và 4 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, toàn xã triển khai treo 2 pa nô, 6 băng  rôn vượt đường tại các khu vực trung tâm xã và các khu cực bỏ phiếu. Ngoài ra tiểu ban tuyên truyền bầu cử xã đã tiến hành tuyên truyền bầu cử lồng ghép với các buổi hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, bản. Đồng thời cấp phát các tờ rơi về Luật bầu cử cho các hộ gia đình trên địa bàn.

Ông Triệu Tiến Thoòng dân tộc Dao ở bản Đồng Cao cho biết “Sau khi được cán bộ thôn tuyên truyền, giải thích bằng tiếng dân tộc, bà con trong thôn rất phấn khởi, nhà tôi có 5 người trong độ tuổi bầu cử theo lời dặn của trưởng thôn nên ngày 22/5 tới tôi cùng con cháu sẽ tham gia bầu cử đầy đủ”.

 

Với cách làm này, đến nay, hầu hết người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, bản trên địa bàn xã đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cũng như được tìm hiểu kỹ về các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông La Văn Ót, Chủ tịch UBND xã Thạch sơn cho biết: “Với đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân thì hạn chế, một số hộ dân khả năng nói tiếng Việt và hiểu tiếng Việt rất hạn chế nên xã đã tổ chức tuyên truyền bầu cử dưới mọi hình thức, trong mọi điều kiện hoàn cảnh khác nhau, để phù hợp với khả năng tiếp thu của người dân”.

Để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm  kỳ 2016-2021 diễn ra thành công và trở thành ngày hội của toàn dân, cấp ủy, chính quyền xã Thạch Sơn đang tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đồng bào dân tộc thiểu số về cuộc bầu cử. Qua đó, giúp người dân nắm rõ và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng luật định.

Xuân Thỏa