Bắc Giang: Gần 2 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích

Năm nay, từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch Bắc Giang sẽ đầu tư gần 2 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử. 

 

Ảnh mình họa

 

Trong đó huyện Sơn Động có 2 di tích; huyện Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn và TP Bắc Giang, mỗi nơi 3 di tích; huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam, mỗi địa phương 4 di tích được hỗ trợ. 
Mức hỗ trợ trung bình từ 50 đến 70 triệu đồng/di tích. Một số di tích tiêu biểu như: Đình Hạ, xã Khám Lạng (Lục Nam); chùa Diễn Khánh, xã Tiền Phong (Yên Dũng); chùa Long Vân, xã An Hà (Lạng Giang); đền Mỏ Thổ, xã Minh Đức (Việt Yên)… Theo kế hoạch, trong năm nay, các dự án tu bổ, tôn tạo sẽ hoàn thành  nhằm bảo tồn, chống xuống cấp.

 
 
Theo baobacgiang